1. <menu id="xsmdh"><del id="xsmdh"></del></menu>

  1. <menu id="xsmdh"><del id="xsmdh"></del></menu>

   1. <menu id="xsmdh"><del id="xsmdh"></del></menu>

    用户注册
    开通会员
    ③ 账户信息
    发布岗位
    查看简历
    人才搜索
    综合设置
     

     

    一:查询简历次数

     

    查询简历份数的计算方法

    如果是单位用户自己发布招聘信息,查看投该岗位简历的求职者的简历,查询简历数不会减少

    使用“人才搜索”搜索出来的简历,只查看简历内容,不获取求职者联系电话,查询简历数不会减少,

    击查看显示联系信后,查询简历数才会1

    一般来说,使用搜索功能,查看会员简历并且查看了联系方式,查询简历数才会减少

     

     

    总查阅次数是如何确定的

    按照贵单位开通的会员类型来定的,各种类型会员,具体的次数,请查看

     

    查看剩余的查阅次数,如下图

     

    二:发布岗位数

    发布岗位数:

    如上图,红色方框后面,显示贵单位还可以发布职位的个数

    发布岗位数计算方法

    只要发布一次岗位,发布岗位数就减少1

    总发布岗位数是如何确定的:

    按照贵单位开通的会员类型来定的,各种类型会员,具体的数量,请查看

     

     

     

     

     
     

    张家港人才网,技术支持:0512-58182330

     
    网上赚钱小时结账 962| 233| 490| 19| 389| 996| 308| 54| 701| 619| 563| 848| 30| 284| 860| 50| 620| 665| 19| 38| 464| 549| 292| 706| 633| 850| 731| 731| 21| 943| 254| 564| 242| 270| 371| 912|